Manifest de l’Ajuntament de Mequinensa

(Aquest manifest ens ha estat tramés avui 27 de juliol de 2012, per l’Alcaldessa de Mequinensa, Marta Godia. Per tot el territori s’estan aprovant mocions i manifestos en aquesta línia, tant d’ajuntaments com de consells comarcals).   Ante la presentación pública del Anteproyecto de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades…