La paràbola del paper de vàter

Columna «L’esmolet», Temps de Franja núm. 110, novembre 2011 Hi ha un estrany fenomen, gairebé paranormal, que creia limitat a la intimitat del meu lavabo, però que, a base de freqüentar d’altres banys, se m’ha revelat com més freqüent del què em pensava. Quan un rotlle de paper de vàter arriba a la seva fi,…

La paràbola del paper de vàter

Columna «L’esmolet», Temps de Franja núm. 110, novembre 2011 Hi ha un estrany fenomen, gairebé paranormal, que creia limitat a la intimitat del meu lavabo, però que, a base de freqüentar d’altres banys, se m’ha revelat com més freqüent del què em pensava. Quan un rotlle de paper de vàter arriba a la seva fi,…