Jobs (batalletes de la prehistòria gràfica)

Columna «L’Esmolet», Temps de Franja núm. 109, setembre-octubre 2011 Llegint un article sobre Steve Jobs, he rememorat com era la meua feina de dissenyador abans del Macintosh. Recordo molt clarament com va entrar a la meua vida aquest sistema operatiu. Aquells anys tan verds (finals dels 80, principis dels 90) fèiem anar un programa anomenat…

Jobs (batalletes de la prehistòria gràfica)

Columna «L’Esmolet», Temps de Franja núm. 109, setembre-octubre 2011 Llegint un article sobre Steve Jobs, he rememorat com era la meua feina de dissenyador abans del Macintosh. Recordo molt clarament com va entrar a la meua vida aquest sistema operatiu. Aquells anys tan verds (finals dels 80, principis dels 90) fèiem anar un programa anomenat…