“Manifiesto tendencioso”

(Aparegut a La Comarca, columna «Viles i Gents», el 16 de juny de 2006) Llegeixo a La Comarca l’article sobre la cooficialitat de les tres llengües aragoneses. S’hi esmenta un manifest –“tendenciós”, segons la periodista– que reclama aquesta cooficialitat. De les opinions que il·lustren el treball se’n desprén un aspecte positiu: hi ha una certa…