“Racons per descobrir”

(Aparegut a Temps de Franja, columna «L’Esmolet», el maig de 2006) Amb aquest eslògan o qualsevol de semblant, es promocionen guies turístiques i fullets promocionals. Fins i tot crec recordar que un diari de gran tirada regalava uns llibrets amb aquet títol. Davant d’aquestes promocions, un s’imagina una allau de metropolitans embussant autopistes i carreteres…